Prodejní výstava malíře a grafika Dalibora Borovce od 20.3.2019

Od 20. 3. 2019 máte možnost přijít se k nám podívat na krásná díla malíře a grafika
pana Dalibora Borovce. Krásné obrazy vinohradů, vinic a vinných sklípků vytvořené
kombinovanou technikou v našich prostorách působí úžasně.

O autorovi :

D A L I B O R   B O R O V E C / 1955 /
……………………………………………………………………………………….

C Y K L U S  M E L A N C H O L I E  Z  V E S E L Í  2 0 1 9

V Brně již zabydlený autor pochází z Veselí nad Moravou, kde vyrostl,
národnostně se uvědomoval a tvořil až do roku 2004. Výtvarného vzdělání
mu bylo dopřáno na populární umprumce v Uh.Hradišti. Na Slovácko se váží
i jeho profesní začátky, kde pracoval jako propagační grafik, muzejník,ale také
vyhledávaný i uznávaný kreslíř a ilustrátor poezie autorů jihovýchodní Moravy.

Radikálním zlomem v životě i tvorbě je přesídlení do Brna a dočasné zpřetrhání
veškerých vztahů s rodným krajem, ke kterému se touto částí díla opět vrací.
Složitá hledání i nalézání jej po letech přivádějí od malby ke grafice, kde si ho
zcela podmanily staré tiskařské techniky a hlavně monoprint s aktivním tiskem.
Se svojí technickou zručností a citem pro materiál dokáže vykouzlit
z prostého tématu maximální účinek, přesvědčivý s dokonalým zpracováním.

Převážně monochromatické pohledy na přírodu v původních grafických listech
nahrazuje v poslední době barevně rozkvétajícími krajinými motivy, ve kterých
se nalézají symboly dominující v krajině, tu větřák nebo kaplička, strom…
ozývají se lidové melodie, provázející jej životem a které si tak rád zanotuje.
K tomuto okouzlení nepotřebuje nic, než krajinu, osamělou, prostou člověka,
melancholickou, ale dramatickou nositelku děje s příběhem podmíněným empatií.
Nabízí dialog s nijak rozsáhlou romantickou barevností, zvoucí nenásilně,
něžně a bez obligátní agresivity současného výtvarného jazyka ke spoluúčasti.
Představovaná grafika je blízká prostému verši básníka a krajana Skácela,
či vzpomínané prosté melodii lidové písně jeho milovaného Slovácka.
Autorův výtvarný jazyk nás oslovuje jasnou, srozumitelnou řečí, tak postrádanou
v současném umění. Svou mlčenlivou výpovědí nabízí přátelskou procházku
znovuobjevovanou krajinou, s cílem jež má sloužit k obohacení
k a ž d é h o k d o c h c e …

To, že si našel mezi přáteli umění fanoušky, se přesvědčil nejenom u nás,
ale jeho díla vlastní sběratelé a galerie v Rusku, Kanadě, Americe i na Slovensku.
Největším uznáním je pro něj, že se dostává se svými grafikami
i do oficielních společenských prostor a kanceláří.

Sledujte nás a sdílejte se svými přáteli