Výstava grafik a koláží brněnské fotografky a grafičky Kateřiny DUBOVCOVÉ

Od 21. 2. do 22. 3. 2019 u nás budou vystavené fotografie a koláže brněnské fotografky a grafičky Kateřiny DUBOVCOVÉ. Na vernisáži, která proběhne dne 21. 2. 2019 od 18:00 hod vám zahraje Ivan Smýkal.

O autorce :
Narozená 1973 v Brně. Fotografování, reklamní činnost, grafický design je každodenní součástí jejího života. Kvalitní odborné vzdělání ji předurčilo k všestrannému využití, které ovšem nijak nezabraňuje vlastnímu výtvarnému vyjadřování. Přes obdivuhodně široký profesní záběr a služební podřízenost zákaznickým rozmarům, si stále častěji vyčleňuje prostor na zastavení s disciplínou jí nejbližší – fotografií. Cesta, kterou se ubírá, ukazuje osobnost nepostrádající bohatou fantazii a cit s osobitým, pro ni tak typickým rukopisem. Melancholie osiřelé krajiny i strohost městské architektury, to vše v jejích motivech slouží k důvěrnému poznávání a zároveň touze po zachycení prchavého okamžiku. Klade otázky jazykem ryze poetickým, s nabídkou k dialogu a možností dovyprávění jejích příběhů. Fotografie se pro Kateřinu stala jedinečnou seberealizací,která jí přinesla řadu příznivých ohlasů nejen mezi širokou veřejností, ale i uznání v odborných kruzích. Ceny a odměny nejsou tím, co by ji limitovalo nebo uspokojovalo, důležitá je pro ni cesta hledání, nalézání, ale i předávání osobních pocitů mimoslovní, obrazovou komunikací. Hlavní tématikou, kterou prezentuje a vyhledává je architektura, design, detaily a lidé. Je pohlcena světem, který nás obklopuje, fascinována lidskými emocemi. Znát světlo a stín, dotýkat se jich, zachytit moment proměny, to je cíl každé její fotografie. Právě tajemství a věčně neukojitelná touha po zaznamenání prchavosti okamžiku je to, co dělá tvorba Kateřiny hlubokou . Vše plyne a nic netrvá – tvrdili antičtí myslitelé. Přesto lze umění fotografie do jisté míry charakterizovat jako proces, který může pozastavit čas i prostor. Kateřina se ve svých kolážích urputně proplétá pomíjivostí okamžiku a s pokorou zachycuje jeho krásy. Ale její fotografie spíše kladou otázky, než aby odpovídaly s drtivostí jasných pravd. V roce 2006,2007,2009,2010 účast v projektu amatérských umělců v České republice.(foto, kresba, malba) a s tím i uskutečněné vernisáže s vybranými autory. Vítězství v projektu „EMOCE“ v kategorii fotografie, a s tím spojená výstava v Jindřišské věži + galerie Azeret v Praze, následně v Brně. Samostatné výstavy na vybraných místech ČR. 2016 – Luhačovice, Státní hrad Lipnice nad Sázavou, Brno – Hotel PROMETHEUS, Adam Gallery, Galerie – klub art 13. (21 GRAMŮ DUŠE, TICHO VE SVĚTLE, HOLANDSKÉ KOUZLO, V KŘIVKÁCH SRDCE, NÁVRATY, POCTA STRÁŽNÝM ANDĚLŮM, KRAJINOU (MÉ) DUŠE, Příběhy mezi námi aj). Od roku 2013 se plně věnuje výstavním prostorám Galerie „13“ v Brně. Úzká spolupráce s DIVADLEM KLAUNIKY, v roce 2016 zahájena velmi úspěšná putovní výstava po ČR – DON QUIJOTE DE LA Mancha, volné variace na téma Salvadora Dalího. 2018 Grafické ilustrace věnované ke knize “MARIE“, s tím spojená výstava v Brně a Praze. Rok 2019 je opět ve znamení tvorby a prezentace hlavně kombinovaných technik ve vybraných místech ČR.

Sledujte nás a sdílejte se svými přáteli